Skip to content
YAC New LOGO PNG

Shri Yashwant Shikshan Prasarak Mandal Kodoli’s

Yashwant Ayurvedic College Post Graduate Training & Research Centre, Kodoli

Kodoli Tal : Panhala, Dist : Kolhapur – 416114

Menu

Articles & Publication

Articles & Publication 2020-2021

S/NDepartment Name of the Teacher DesignationTotal Articles Published Articles &
Publications
1Samhita Siddhant Vd. Kulkarni Sanjay GajananProfessor1. View
2. View
2Samhita Siddhant Vd. Waghmare Sachin SadashivProfessorView
3Samhita Siddhant Vd. Sutar Asmita MaheshkumarReader1. View
2. View PDF
3. View PDF
4Samhita Siddhant Vd. Sabale Harshal SampatraoReader1. View
2. View
3. View
4. View PDF
6Samhita Siddhant Vd. Pandhare Swapnil GahininathLecturer
7Samhita Siddhant [Sanskrit] Vd. Kolekar Sunil MuralidharLecturer
8Sharir Rachana Vd.Patil Chhaya VinodProfessor1. View PDF
2. View PDF
3. View PDF
9Sharir Rachana Vd.Khot Sachin ShashikantReaderView PDF
10Sharir Rachana Vd.Vipra Avinash TukaramReader1. View
2. View
3. View
4. View
11Sharir Rachana Vd. Mate Ganesh DagduLecturer1. View PDF
2. View PDF
3. View PDF
13Sharir Kriya Vd. Bande Uttam KashinathProfessor1. View PDF
2. View PDF
14Sharir Kriya Vd.Sonavane Mukund ArjunReader
16Sharir Kriya Vd.Patil Satish Babaso LecturerView PDF
17Sharir Kriya Vd.Mate Jayashree GaneshLecturer1. View
18Dravyaguna Vd.Patil Laxmikant BalasahebProfessorView
20Dravyaguna Vd.Patil Ranjeet ZunzarraoReaderView
21Dravyaguna Vd.Devane Yuvraj AnnasahebReaderView PDF
Dravyaguna Vd. Mukta Sadvilkar LecturerView
22DravyagunaVd.More Abhijeet Hindurao Lecturer1. View
23Rasashastra Bhaishjya Kalpana Vd. Bakare Sunil ChandrakantProfessor1. View PDF
2. View PDF
3. View PDF
4. View PDF
5. View PDF
24Rasashastra Bhaishjya Kalpana Vd. Patil Manojkumar SadashivReader1. View
25Rasashastra Bhaishjya Kalpana Vd.Patil Swati VishwasReader1. View PDF
2. View PDF
3. View PDF
26Rasashastra Bhaishjya Kalpana Vd.Patil.Ranjit Dattatray Lecturer1. View PDF
2. View
3. View
4. View
5. View
6. View
27Rasashastra Bhaishjya Kalpana Vd.Patil Manisha AnilLecturer
28Rognidan Vd.Mokashi Mukund WamanraoProfessorView PDF
29RognidanVd.Patil Ashok SadashivReader1. View PDF
2. View PDF
30Rognidan Vd.Gune Pallavi AbhijitReader1. View
2. View
32Rognidan Vd.Patil Suraj MohanLecturer1. View
33Rognidan Vd. Shiralkar Archana AbhijitLecturer
34Swastha- vritta Vd.Godbole Milind MohanProfessor1. View PDF
2. View PDF
3. View PDF
4. View PDF
5. View PDF
35Swastha vritta Dr. Jadhav Kalpana KrishnaraoReader351. View
2. View PDF
3. View PDF
4. View PDF
36Swastha vritta Dr. Abhijeet A Mane-PatilReaderView
42Agadtantra Vd. Patil Vijay VasantraoProfessor1. View PDF
2. View PDF
41Agadtantra Vd.Hingmire Nayana SatishReaderView PDF
43Agadtantra Vd.Patil Akshara AkashReader1. View PDF
2. View PDF
3. View PDF
44Agadtantra Vd. Gaurav Shankarao ManeLecturerView PDF
45Agadtantra Vd. Akshata PowarLecturer
45Strirog Prasuti Tantra Dr. T. Vishala SrinivasProfessor1. View
2. View
3. View
4. View
46Strirog Prasuti Tantra Vd. Mule Kavita ChandrashekharReader1. View
2. View
3. View
47Strirog Prasuti Tantra Vd.Chodankar Smita SachinReader1. View
2. View
3. View
48Strirog Prasuti Tantra Vd. Nitish Shrikant VadgaveLecturer
50Strirog Prasuti Tantra Vd.Naik Manoj AnandraoLecturer
51Kaumarbhritya Dr. Dash Pravat Kumar BansidharProfessor1. View PDF
2. View PDF
3. View PDF
52Kaumarbhritya Vd.Shinde Dheeraj ShankarReader1. View PDF
2. View PDF
54Kaumarbhritya Vd. Rajgolkar Shailesh RaghunathReader1. View PDF
2. View PDF
55Kaumarbhritya Vd.Navane Kirti Sadashivrao Lecturer1. View
56Kaumarbhritya Vd. Ghanshyam JadhavLecturerView
56Kayachikitsa Vd.Wagh Suryakiran ParashuramProfessor
57Kayachikitsa Vd. Borakhade Vasundhara R.ReaderView PDF
58Kayachikitsa Vd. Swami Dipali ShekharReader
62Shalya Tantra Vd.Srinivas Narsimhamurthy TurlapatiProfessor1. View
2. View
63Shalya Tantra Vd.Narhare Laxmi MarotiProfessorView PDF
64Shalya Tantra Vd.Desai Sayaji BapuReader
66Shalya Tantra Vd.Patil Suyog Sadashiv Reader1. View
2. View
3. View
67Shalya Tantra Vd. Thorat Ardra BhagwatraoReader1. View
2. View
3. View
4. View PDF
68Shalya Tantra Vd. Magar Vaibhav SadashivLecturer
69Shalya Tantra Vd.Shiralkar Abhijit SadanandLecturer
71Shalakya Tantra Vd. Mule Chandrashekhar NamdevraoProfessor1. View PDF
2. View PDF
72Shalakya Tantra Dr. Patil Kiran BalasahebReader501. View PDF
2. View PDF
3. View PDF
4. View PDF
77Panchkarma Vd.Thorwat Vidyanand KerabaProfessor1. View
2. View
3. View PDF
4. View PDF
5. View PDF
6. View PDF
79Panchkarma Dr. Ravikumar Bhagaan PatilReader1. View
2. View
3. View
80Panchkarma Vd.Ingavale Abhijeet SubhashraoReader1. View PDF
2. View PDF
81Panchkarma Vd.Patil Sukanya HariLecturerView PDF